Tuyển sinh 2013: Giảm chỉ tiêu một số ngành đào tạo

06:30 | 01/01/2013

|
(Petrotimes) – Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm 2013 sẽ giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược và nghệ thuật.

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, trong năm 2012 tổng thu – lệ  phí của ngành được Chính phủ giao là hơn 3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu từ tiền học phí là hơn 2,7 nghìn tỷ và lệ phí khác là hơn 2 trăm tỷ. 

Năm 2012 là năm thứ 3 thực hiện mức thu theo quy định của Nghị định số 49/2011/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khi thực hiện mức thu học phí mới, nguồn thu của các trường đã tăng lên đáng kể, theo đó mức độ đáp ứng chi phí đào tạo cũng được nâng lên.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, trong năm 2012 tổng chi ngân sách được giao là hơn 4,8 nghìn tỷ, trong đó vốn ngoài nước là 1,1 nghìn tỷ đồng, trong nước là 3,7 nghìn tỷ. Trong đó có chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục là hơn 3,3 nghìn tỷ đồng. Chi trong việc bù học phí cho các trường sư phạm là 354,5 tỷ đồng, chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc là 47,75 tỷ…

Bộ GD-ĐT sẽ giảm bớt chỉ tiêu tuyển sinh những ngành tài chính - ngân hàng.

Trong năm 2012 triển khai các dự án ODA được Bộ GD-ĐT thực hiện với 24 dự án, gồm 11 dự án vay nợ và 13 dự án viện trợ. Ước đạt năm 2012 là hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA chiếm tới 92% (hơn 1,3 nghìn tỷ). 

Về kinh phí phụ cấp thâm niên cho giáo viên trong năm 2012 (tính từ 1/5/2011), Bộ GD-ĐT cho biết, đã hướng dẫn tính toán nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo (8 tháng, từ tháng 5 đến tháng 12), tổng bổ sung kinh phí năm 2011 là 71,952 tỷ đồng. Với các đơn vị không đủ kinh phí hỗ trợ đã được Bộ Tài chính bổ sung hơn 60 tỷ. Như vậy, kinh phí thực hiện bổ sung phụ cấp thâm niên năm 2012 là 117,161 tỷ đồng.

Năm 2012, chế độ cải cách tiền lương của giáo viên được Bộ GD-ĐT thông báo, nhu cầu cải cách tiền lương trong năm là hơn 300 tỷ đồng (các đơn vị sự nghiệp là 313,3 tỷ, các đơn vị quản lý hành chính là 9,9 tỷ).

Hầu hết các khoản thu phí, lệ phí đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao, công tác thu phí và lệ phí đạt khoảng 112,6%, trong đó học phí chính quy dự kiến tăng 13,9%, học phí không chính quy dự kiến tăng 9,8% và lệ phí dự kiến tăng khoảng 10,5% so với dự toán giao đầu năm. Đối với khoản thu sự nghiệp khác, dự kiến đạt khoảng 77,6% so với kế hoạch giao đầu năm.

Dự toán thu chi ngân sách năm 2013 của Bộ GD-ĐT như sau: Chi thường xuyên cho sự nghiệp là 5.410.310 triệu đồng, trong đó chi sự nghiệp GD-ĐT là 5.078.433 triệu; chi chương trình mục tiêu quốc gia là 368.830 triệu đồng; chi đầu tư phát triển là 697.000 triệu đồng.

Năm 2013 sẽ ưu tiên kinh phí để triển khai các công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các đề án, chương trình trọng điểm của ngành như: Xây dựng đề án đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học; Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử...

Về công tác tuyển sinh 2013, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục thực hiện Thông tư số 57 và Thông tư số 20. Theo đó, chỉ tiêu tuyển mới sau đại học tăng khoảng 10-12% số lượng chỉ tiêu đào tạo tiến sỹ, chỉ tiêu thạc sỹ tăng khoảng 5%. 

Với hệ đại học chính quy, năm 2013 và những năm tiếp theo sẽ không tăng chỉ tiêu đào tạo, đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược và nghệ thuật.

Đối với hệ liên thông, được xác định tối đa bằng 20% chỉ tiêu đại học, cao đẳng tương ứng. Với chỉ tiêu đào tạo giáo viên sư phạm, Bộ cũng cho biết hiện nay do tình trạng thừa giáo viên nên chỉ tiêu sư phạm sẽ giảm dần so với năm trước. Đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp, tiếp tục giảm 20%/năm theo lộ trình từng năm và chấm dứt đào tạo trước năm 2017.

Trong năm 2013, chỉ tiêu các bậc đào tạo đáng chú ý nhất vẫn là đại học và cao đẳng. Theo đó, chỉ tiêu năm 2013 cho bậc đại học là 133.000, trong đó sư phạm là 16.000, hệ cao đẳng chính quy là 17.000, sư phạm là 2.900. Trung cấp chỉ tiêu cho năm 2013 là 7.200. Đào tạo tiến sỹ trong năm 2013 là 1.350 người, thạc sỹ là 27.000 người. 

Nhã Anh