Trường Cao đẳng Dầu khí giới thiệu về nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí

07:00 | 04/08/2018

|
Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc tại các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy hóa chất, nhà máy điện; các nhà máy đóng tàu, đóng mới giàn khoan, nhà máy sản xuất thép; các công ty dịch vụ kỹ thuật…