Đảng bộ BIENDONG POC

Trên dưới một lòng để Biển Đông ngời sáng

09:03 | 20/05/2020

|
Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) là một tổ chức Đảng có thể coi là “đặc biệt”, bởi đây là công ty liên doanh với Gazprom, đang khai thác khí và dầu condensate ở nơi cũng được coi là “đặc biệt” bởi nằm xa nhất trên vùng biển của Tổ quốc.

Đảng bộ BIENDONG POC là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, mang nét đặc thù là phải lãnh đạo một đơn vị có yếu tố nước ngoài.

tren duoi mot long de bien dong ngoi sang
Đảng bộ BIENDONG POC là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại nhà tranh quê Bác (19-5-2019)

Trong giai đoạn 2015-2020, BIENDONG POC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vận hành giàn khai thác và giàn xử lý khí tuyệt đối an toàn. Có một nhiệm vụ lặng lẽ, âm thầm khác, đó là mỗi đảng viên, người lao động trên giàn thực chất như những chiến binh giữ biển.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy BIENDONG POC đã đề ra các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện xuyên suốt nhiều lĩnh vực: Vận hành sản xuất tuyệt đối an toàn, liên tục và hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm làm giảm chi phí quản lý, vận hành khai thác...

Để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Đảng ủy BIENDONG POC đã xây dựng quy chế làm việc và phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Tổng giám đốc, với cấp ủy các chi bộ trực thuộc và với các tổ chức chính trị - xã hội trong BIENDONG POC. Với đặc thù là một đơn vị liên doanh có yếu tố nước ngoài, BIENDONG POC đã tạo được sự đồng thuận lớn là một điều rất đáng ghi nhận. Đảng ủy BIENDONG POC thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng quy định; nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng...

tren duoi mot long de bien dong ngoi sang
Người lao động BIENDONG POC trên giàn PQP-HT

Xuyên suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy BIENDONG POC không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận trong công ty, trong đó có việc chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, bước đầu áp dụng khoa học công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, điều hành sản xuất; góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả, ngăn ngừa rủi ro, từ đó có các biện pháp chẩn đoán (diagnose) để phòng ngừa kịp thời các sự cố, nguy cơ tiềm tàng của hệ thống máy móc, thiết bị trên giàn khai thác. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chung của Lô 05-2, 05-3 mà BIENDONG POC sẽ tiếp tục duy trì phát triển dài hạn.

Trong giai đoạn 2015-2020, BIENDONG POC tiếp tục vận hành, khai thác một cách liên tục, an toàn và hiệu quả từ thời điểm có dòng khí thương mại đầu tiên, đặc biệt là đạt được cột mốc “5 năm vận hành không tai nạn sự cố” vào ngày 10-10-2017, cột mốc 10 tỉ m3 khí vào ngày 4-1-2019, từng bước gia tăng và ổn định sản lượng trên cụm giàn Hải Thạch và Mộc Tinh.

tren duoi mot long de bien dong ngoi sang
Đảng bộ BIENDONG POC tổ chức chương trình Về nguồn tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Trong suốt thời gian vận hành, hệ số làm việc của giàn khai thác luôn đạt được mức cao, xấp xỉ 96-99,9%, đặc biệt quý I/2020 đạt 100%. Sản lượng khí luôn hoàn thành và vượt mức kế hoạch qua từng năm từ 100-115%; sản lượng condensate khai thác hiệu quả, hằng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 102-126%. Cho tới nay, tổng sản lượng khai thác đã đạt hơn 12,5 tỉ m3 khí và hơn 20,5 triệu thùng condensate.

Cho tới nay tổng sản lượng khai thác của BIENDONG POC đã đạt hơn 12,5 tỉ m3 khí và hơn 20,5 triệu thùng condensate

Tại BIENDONG POC, các chỉ tiêu về an toàn - sức khỏe - môi trường luôn được bảo đảm, tuyệt đối không có tai nạn về người và không gây ảnh hưởng đến môi trường; Văn hóa an toàn trong BIENDONG POC được đặc biệt chú trọng thông qua các chương trình đào tạo, viết thẻ an toàn (Stop Card), thực tập PCCC định kỳ...

Bên cạnh đó, BIENDONG POC tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện các quy chế nội bộ, các định mức chi tiêu; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính. Với ý chí quyết tâm và tinh thần hăng say công tác, tăng năng suất lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoạt động khoa học đã đóng góp 21 sáng kiến trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, làm lợi cho công ty 24,77 triệu USD.

Trong 5 năm vừa qua, Đảng bộ BIENDONG POC đã kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 24 đồng chí. Bên cạnh việc quán triệt, hằng năm Đảng bộ BIENDONG POC thường xuyên tổ chức các đợt về nguồn, thăm các địa danh lịch sử cách mạng trải theo chiều dài đất nước, tăng tính chiến đấu trong mỗi đảng viên. Cả Đảng bộ không có đảng viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

tren duoi mot long de bien dong ngoi sang
Sinh hoạt đảng trên giàn PQP-HT

Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ có tính quyết định đối với tương lai của BIENDONG POC. Đó là phải thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Đây là giai đoạn có nhiều thách thức với việc duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của công ty. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả các giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh, cần phải khẩn trương xây dựng các phương án phát triển các cấu tạo tiềm năng sẵn có trong các lô được giao; tập trung nâng cao tiềm lực về hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận các dự án thăm dò, khai thác dầu khí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Gazprom giao.

Với tinh thần “Trên dưới một lòng để BIỂN ĐÔNG ngời sáng”, tập thể lao động quốc tế Việt - Nga BIENDONG POC dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, với hạt nhân là tất cả các đảng viên, sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, kiên trì thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển, tiếp tục là lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trên mọi mặt công tác khác.

Trúc Lâm

  • bidv-pay