Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023

09:54 | 18/09/2023

|
(PetroTimes) - Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục sụt trong tháng 8/2023, tuy nhiên đây là mức giá trị cao nhất kể từ đầu năm. Do đó, tính lũy kế 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm 25%, đạt 5,8 tỷ USD. So với cùng kỳ, xuất khẩu các nhóm mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ.
Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023
Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: VASEP)

Xuất khẩu thủy sản có nhiều tín hiệu tích cực

Xuất khẩu thủy sản có nhiều tín hiệu tích cực

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu USD, tuy vẫn hơn 15% so với tháng 8/2022, nhưng là mức tăng trưởng âm thấp nhất trong 6 tháng qua và doanh số cao hơn hẳn so với những tháng trước.

P.V