Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon

19:54 | 03/05/2024

884 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại chỉ thị vừa ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon.

Ngày 2/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Chỉ thị đưa ra nhằm thực hiện cam kết về giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Trong đó, Việt Nam đã cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), cụ thể hóa các cam kết quốc tế về giảm phát thải.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon, thúc đẩy phát triển thị trường carbon, đảm bảo thực hiện NDC, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các đối tác tham gia.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 06 của Chính phủ.

Các bộ trên chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải theo NDC.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải, hấp thụ carbon từ rừng cấp quốc gia (Ảnh minh họa: Hà Mỹ).

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực.

Đáng lưu ý, Bộ TN&MT được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon, quản lý chương trình, dự án, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon phục vụ triển khai thí điểm và phát triển thị trường carbon trong nước, trao đổi với quốc tế.

Đồng thời, Bộ TN&MT phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06, trong đó có các quy định về quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi tín chỉ carbon trong nước và ra nước ngoài.

Nghị định này trình Chính phủ trước ngày 30/7.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, cơ quan liên quan và địa phương có rừng khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng cấp quốc gia, vùng, địa phương đến năm 2030 và có tính đến năm 2050.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trên cùng cơ quan liên quan và địa phương có rừng xác định tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu NDC, làm cơ sở cho các hoạt động trao đổi tín chỉ carbon rừng với đối tác quốc tế. Việc này hoàn thành trước ngày 31/10.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu báo cáo việc này trước 30/9.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT cùng các cơ quan khác hoàn thiện Đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mục tiêu tổ chức, vận hành thí điểm và chính thức đã đề ra.

Thủ tướng lưu ý các bộ cần nghiên cứu, đánh giá kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển thị trường carbon.

Theo Dân trí

PVEP tích cực triển khai công tác trồng cây xanh ứng phó với biến đổi khí hậuPVEP tích cực triển khai công tác trồng cây xanh ứng phó với biến đổi khí hậu
Hydro tự nhiên sẽ cách mạng hóa tương lai carbon thấp?Hydro tự nhiên sẽ cách mạng hóa tương lai carbon thấp?
Hiện trạng các sàn giao dịch tín chỉ carbonHiện trạng các sàn giao dịch tín chỉ carbon

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan