Thứ bảy 20/10/2018 21:10
trien khai ke hoach giam sat viec thuc hien chinh sach phap luat ve pccc giai doan 2014 2018 cua quoc hoi

Triển khai kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018” của Quốc hội

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 -2018” của Quốc hội tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch công tác. Trưởng Đoàn giám sát- Phó Chủ tịch Quốc ...
|< < 1 2 3 > >|