tieu chuan chuc danh tong bi thu duoc dieu chinh

Tiêu chuẩn chức danh Tổng bí thư được điều chỉnh

Chức danh Tổng bí thư được bổ sung tiêu chuẩn về năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng "cán bộ chủ chốt".
|< < 1 2 3 > >|