Thứ năm 20/06/2019 22:22

Thế mạnh của Trường Cao đẳng Dầu khí

07:00 | 09/10/2018

|
Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được thành lập ngày 7/11/1975, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực kỹ thuật. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, PVMTC liên tục phát triển và khẳng định được vị thế quan trọng của mình trong sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí nói riêng và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung.