• Chống tham nhũng trong đấu thầu

    Chống tham nhũng trong đấu thầu

    Vào đúng lúc các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận dự án Luật sửa đổi Luật Đấu thầu thì báo chí phát hiện một vụ đấu thầu đầu tư công có dấu hiệu tham nhũng ở Quảng Ngãi.
1 2