Ra mắt chương trình Thạc sĩ Di sản học

13:45 | 30/11/2019

|
Ngày 30/11, Khoa Các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học.    

Chương trình đào tạo Di sản học ở bậc thạc sĩ với định hướng liên ngành lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy và cách tiếp cận liên ngành để làm việc trong lĩnh vực di sản, phát huy các giá trị di sản của đất nước theo hướng bền vững.

ra mat chuong trinh thac si di san hoc
Khen thưởng các gương mặt tiêu biểu trong buổi lễ ra mắt chương trình Thạc sĩ Di sản học

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, di sản của Việt Nam vô cùng đa dạng, phong phú với nhiều loại hình di sản được công nhận ở tầm quốc tế, khu vực và quốc gia, tạo nên giá trị to lớn về tinh thần cho dân tộc và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, di sản đang đứng trước nhiều nguy cơ đến từ các vấn đề như toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường và biến đổi khí hậu. Trong khi đó, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản ở Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập và xung đột.

Để có thể phát huy các giá trị di sản theo hướng bền vững, Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy và cách tiếp cận liên ngành làm việc trong lĩnh vực di sản. Sự ra đời của Chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học, chương trình đầu tiên ở Việt Nam đào tạo Di sản học ở bậc thạc sĩ với định hướng liên ngành, chính là cung cấp nguồn nhân lực nhân lực chất lượng cao cho xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Theo đó, chương trình đào tạo được xây dựng theo cấu trúc mô đun học phần, bao phủ tất cả các khía cạnh của di sản từ nền tảng - bối cảnh di sản, giá trị di sản, quản lý và bảo tồn di sản bền vững đến thực hành di sản dựa trên các trụ cột kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên, kiến trúc - xây dựng và công nghệ.

Tham gia xây dựng và giảng dạy cho chương trình là các nhà khoa học đang hoạt động tích cực trong các lĩnh vực liên quan đến di sản, công tác tại các trường đại học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lí di sản như Hội đồng Di sản Quốc gia, UNESCO, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong lĩnh vực di sản, văn hóa, bảo tồn, bảo tàng…

Chương trình hướng đến đối tượng người học đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực và vị trí công tác tại các cơ quan quản lý và bảo tồn di sản, cơ quan nghiên cứu và đào tạo về di sản, cơ quan báo chí và truyền thông, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp nhằm cung cấp khả năng nhận diện các vấn đề liên quan đến di sản cũng như khả năng đề xuất các giải pháp, vận dụng các công cụ hỗ trợ và năng lực tổ chức, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn về di sản.

Khoa sẽ tiến hành tuyển sinh 2 đợt trong 1 năm. Toàn bộ thời lượng chương trình đào tạo gói gọn trong 64 tín chỉ với hình thức học cuốn chiếu, thuận tiện cho học viên và giảng viên.

Thông qua việc áp dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu và các hình thức giảng dạy đa dạng, phong phú gắn với thực tiễn, chương trình sẽ đem lại cho người học không chỉ kiến thức mà còn các kỹ năng cần thiết cho công việc của họ. Đây chính là môi trường lí tưởng để người học phát huy sở trường, khả năng của mình.

Phú Văn 

ra mat chuong trinh thac si di san hoc

 

Triển lãm thư pháp "Truyền kinh chính học"
ra mat chuong trinh thac si di san hoc

 

Tư liệu quý “Thành Hà Nội – Dấu ấn một thời”
ra mat chuong trinh thac si di san hoc

 

Khám phá quần thể Di sản văn hóa Làng cổ Đường Lâm Sơn Tây