Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2019

13:05 | 14/07/2019

|
Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2019 tính từ thời điểm công bố kết quả thi, tức từ 14/7 đến hết ngày 23/7.    

Theo đúng kế hoạch, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các hội đồng thi gửi kết quả về Bộ chậm nhất ngày 13/7 và Bộ hoàn thành việc đối sánh kết quả thi. Hội đồng thi công bố điểm thi và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7.

Sau khi có kết quả thi, Chủ tịch hội đồng thi sẽ chỉ đạo ban Thư ký hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (dựa vào mẫu thống nhất theo quy định của Bộ GD&ĐT), ký tên, đóng dấu và gửi cho các trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất.

quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt quo c gia 2019
Theo Quy chế thi THPT quốc gia, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi

Sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia, những thí sinh có thắc mắc về điểm thi có thể làm đơn phúc khảo bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, thí sinh phải nộp đơn phúc khảo bài thi nếu có thắc mắc và nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ chuyển đơn đến hội đồng thi.

Hội đồng thi có trách nhiệm công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo (24/7).

quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt quo c gia 2019
Mẫu đơn phúc khảo điểm thi

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do ban Thư ký hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì ban Thư ký lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ thứ 3 chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác. Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.

Trong trường hợp kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận sẽ lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 2 chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Đặc biệt, nếu nhận thấy có biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi bài thi trắc nghiệm chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng chấm thi phúc khảo phải niêm phong riêng các bài thi trắc nghiệm, các bài thi tự luận đã phúc khảo kèm theo phách và bàn giao cho Sở GD&ĐT lưu trữ.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo sẽ được cập nhật vào hệ thống quản lý thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, Hội đồng phải công bố kết quả sau phúc khảo và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo cho các Sở GD&ĐT có thí sinh xin phúc khảo.

Nguyễn Hoan

quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt quo c gia 2019

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019
quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt quo c gia 2019

Chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019
quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt quo c gia 2019

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT năm 2019
quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt quo c gia 2019

THAIBINH PSC tài trợ gần 20.000 lít nước khoáng Tiền Hải tiếp sức mùa thi