Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng

09:27 | 22/12/2022

|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng.
Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Lâm Đồng
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Lê Huy. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, tại Quyết định 1586/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đồng thời, tại Quyết định 1585/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Ngọc Quỳnh để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 1588/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Tại Quyết định 1587/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Trí Dũng để nhận nhiệm vụ khác.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

P.V

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps