[PetroTimesMedia] Phát triển năng lượng tái tạo: 3 vấn đề lớn cần tháo gỡ

18:35 | 30/01/2023

|
(PetroTimes) - Việt Nam là quốc gia có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo, đây là lĩnh vực đang thu hút được sự quan tâm đến từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp thật sự gắn bó với Việt Nam thì còn phụ thuộc nhiều vào chính sách thu hút và môi trường đầu tư của chúng ta.