[PetroTimesMedia] Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023.

09:42 | 13/01/2023

|
(PetroTimes) - Năm 2022 là năm đánh dấu nhiều mốc quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình, cùng với công đoàn các cấp, Công đoàn Dầu khí Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.