[PetroTimesMedia] Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đảm bảo và duy trì nguồn cung ra thi trường

06:36 | 13/01/2023

|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp vai trò quan trọng trong việc giữ vững, ổn định thị trường xăng dầu và bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.