[PetroTimesMedia] Đoàn Thanh niên Tập đoàn: Giữ vững vị thế dẫn đầu trong phong trào thi đua của Đoàn Khối DNTW

13:34 | 10/01/2023

|
(PetroTimes) - Năm 2022 là năm có nhiều điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ trong Tập đoàn phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.