Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển:

[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí Việt Nam: Dấu chân người đi trước

13:50 | 30/01/2023

|
Giữa một vùng biển trời rộng lớn, trải dọc từ Bắc xuống Nam của Đất nước vẫn luôn có những con tàu rẽ sóng ra khơi, vẫn luôn có những ngọn lửa bền bỉ rực cháy, vẫn luôn có những con người kiên trì trong công cuộc tìm lửa và giữ lửa. Kể từ ngày thành lập đến nay, với những nỗ lực kiên trì để đi từ không đến có, ngành Dầu khí Việt Nam đã trở thành một Tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tàu, quan trọng. Quá trình hình thành và phát triển của của ngành Dầu khí Việt Nam gắn liền và đồng hành với những đổi thay của Đất nước.