Ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

09:19 | 24/11/2022

|
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 23/11/2022 kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể đã chuyển công tác khác.

  • bidv-65-nam