Thứ ba 18/02/2020 19:32

Nông thôn Việt Nam đã “mới” hơn

06:07 | 03/10/2019

|
Qua gần 10 năm, các vùng nông thôn trên cả nước đã có sự đổi thay nhanh chóng từ đường xá, các chợ đến trường học, trạm xá. Đây là kết quả từ nỗ lực của chính quyền và người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, với mục tiêu chủ đạo là xây dựng nông nghiệp, nông thôn với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Phát triển nông thôn hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn.

nong thon viet nam da moi hon
Một số hình ảnh xây dựng nông thôn tại tỉnh Ninh Bình.

Qua gần 10 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, hạ tầng điện,  cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trường học... tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của các địa phương.

Đặc biệt, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2010 là 12,84 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 đạt khoảng trên 34 triệu đồng/người/năm, nghĩa là sau 9 năm đã tăng 2,64. Trong đó việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất đang tiếp tục được chú trọng.

Tính đến hết tháng 8/2019 cả nước có 4.522 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,8% tổng số xã, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015, về đích trước hơn 01 năm so với mục tiêu 50% xã số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,26 tiêu chí, vượt mục tiêu 15 tiêu chí/xã vào năm 2020; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí. Ở cấp huyện, có 89/644 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 12,7% tổng số huyện, tăng 74 huyện so với năm 2015. 

Như vậy, xây dựng nông thôn mới đã trở thành một định hướng quan trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ nhằm nâng cao đời sống văn hóa - kinh tế - xã hội - môi trường của khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn phát triển bền vững. Đây là mục tiêu cần chính quyền và người dân các cấp theo đuổi lâu dài, để thu hẹp lại khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, để người dân Việt Nam thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, phồn vinh.

Thành Công

nong thon viet nam da moi hon

 

Chuẩn bị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới
nong thon viet nam da moi hon

 

Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội
nong thon viet nam da moi hon

 

Nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới đã được xử lý dứt điểm
nong thon viet nam da moi hon

 

Gần 85% số hộ nông thôn hài lòng về xây dựng nông thôn mới
nong thon viet nam da moi hon

 

Cả nước sẽ vượt 50% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019

loading...
  • pvp-ctcp