Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục

09:17 | 15/08/2019

|
Nâng cao chất lượng giáo dục và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục… là các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2019-2020.    
nhiem vu va giai phap nam hoc 2019 2020 cua nganh giao duc
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp trong năm học 2019-2020 của ngành giáo dục. Chỉ thị nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

5 nhóm giải pháp cơ bản gồm: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục đào tạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị này, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố căn cứ nhiệm vụ, giải pháp và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo ở địa phương, đơn vị mình.

Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố, giám đốc, hiệu trưởng các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019-2020.

Nguyễn Hoan

nhiem vu va giai phap nam hoc 2019 2020 cua nganh giao duc

 

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ học sinh trường Gateway tử vong
nhiem vu va giai phap nam hoc 2019 2020 cua nganh giao duc

 

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong
nhiem vu va giai phap nam hoc 2019 2020 cua nganh giao duc

 

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu
nhiem vu va giai phap nam hoc 2019 2020 cua nganh giao duc

 

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

loading...