Nguồn nhân lực cần cho ngành điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

07:30 | 25/12/2022

|
Tổng quan nhu cầu nhân lực trong suốt tiến trình dự án, định hướng cơ hội việc làm và đào tạo trong tương lai trong ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Tổng quan nhu cầu nhân lực trong suốt tiến trình dự án, định hướng cơ hội việc làm và cơ hội đào tạo trong tương lai trong ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Nguồn nhân lực cần cho ngành điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Theo Báo Công Thương

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps