Ngành Giáo dục sẵn sàng nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

10:59 | 04/10/2019

|
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 diễn ra ngày 3/10, tại Hà Nội.    
nganh giao duc san sang nguon nhan luc cho cach mang cong nghiep 40
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ về nguồn nhân lực 4.0 tại diễn đàn

Trao đổi xung quanh việc chuẩn bị nguồn nhân lực 4.0 tại phiên tọa đàm bàn tròn cấp cao trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực 4.0, ngành Giáo dục đã chủ động và sẵn sàng cho nguồn nhân lực này.

Bộ trưởng cho biết, ở bậc học phổ thông - bậc học nền tảng, chương trình giáo dục phổ thông mới đã được xây dựng và đang trong quá trình chuẩn bị thực hiện theo hướng tiếp cận năng lực, để học xong người học sẽ biết vận dụng kiến thức, năng lực vào giải quyết các bài toán của cuộc sống, tức là học xong để biết làm gì, thay vì học xong để biết cái gì như chương trình hiện nay.

Cũng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, phương pháp giáo dục sẽ được chú trọng, đặc biệt là ứng dụng phương pháp STEAM trong dạy và học để hướng tới một thế hệ người Việt Nam có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán và nghệ thuật.

Xác định công nghệ thông tin và tiếng Anh là hai mảng quan trọng nên Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học các môn học này và đưa vào học rất sớm - ngay từ lớp 3. Bộ GD&ĐT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đề án này hiện đang được ngành Giáo dục tích cực triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay: “Hiện nay, Bộ đã xây dựng được các chuẩn dữ liệu, chuẩn kết nối, phối hợp với các công ty công nghệ kết nối được 52.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, và đang tiếp tục kết nối cơ sở giáo dục đại học. Chúng tôi đồng thời xây dựng kho học liệu mở, tham gia tích cực vào hệ tri thức Việt số hóa, hướng dẫn, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở giáo dục ứng dụng mạnh mô hình trường học thông minh”.

Đối với bậc đại học - bậc học đào tạo trực tiếp nhân lực, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngành Giáo dục đang triển khai đề tài khoa học cấp nhà nước nghiên cứu mô hình trường đại học 4.0, mô hình trường đại học thông minh gắn với đổi mới sáng tạo. Đề tài nghiên cứu này bước đầu đã đưa ra được các tiêu chí và đang tiếp tục thử nghiệm kết nối các trường đại học để tham khảo, chia sẻ, đối sánh. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT hiện đang phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học xây dựng các tài liệu học mở để không chỉ phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường mà còn phục vụ cho giáo dục của cộng đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ: “Chúng tôi đang cho thí điểm cơ chế đào tạo công nghệ thông tin theo mô hình chuyển đổi tín chỉ, thu hút công ty công nghệ tham gia vào đào tạo trong và ngoài trường. Đây là mô hình gắn với thực tiễn rất cao. Chúng tôi cũng khuyến khích các trường mở các mã ngành đào tạo mới liên quan đến công nghệ thông tin, ICT, trí tuệ nhân tạo và một số ngành phục vụ cho công nghệ chuyển đổi số. Đặc biệt, chúng tôi đang triển khai xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực 4.0, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

P.V

nganh giao duc san sang nguon nhan luc cho cach mang cong nghiep 40

 

Cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
nganh giao duc san sang nguon nhan luc cho cach mang cong nghiep 40

 

STEAM giúp học sinh giải quyết các vấn đề trong thực tiễn
nganh giao duc san sang nguon nhan luc cho cach mang cong nghiep 40

 

Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
nganh giao duc san sang nguon nhan luc cho cach mang cong nghiep 40

 

Nguồn vốn nhân lực 4.0

loading...