Năm học 2022-2023: Không kiểm tra, đánh giá các nội dung đã được tinh giản

06:23 | 07/09/2022

|
(PetroTimes) - Đây là một nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá tại hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023.
Năm học 2022-2023: Không kiểm tra, đánh giá các nội dung đã được tinh giản
Ảnh minh hoạ

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường trung học không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ. Nội dung tinh giản được thực hiện theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Liên quan đến kiểm tra, đánh giá, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Đối với môn Ngữ văn, thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GD&ĐT đối với khối lớp 6, lớp 7, lớp 10; khuyến khích các nhà trường vận dụng kiểm tra, đánh giá theo Công văn này đối với khối lớp 8, 9, 11 và lớp 12.

Đối với môn Lịch sử, tăng cường các câu hỏi nhằm khai khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ; câu hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách máy móc.

Bộ GD&ĐT đồng thời lưu ý chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

N.H

Gần 23 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2022-2023Gần 23 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2022-2023
Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoaThủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa
Bộ GD&ĐT yêu cầu về đổi mới dạy học, kiểm tra môn Ngữ vănBộ GD&ĐT yêu cầu về đổi mới dạy học, kiểm tra môn Ngữ văn