Mỗi lít xăng đang 'gánh' bao nhiêu thuế, phí

09:17 | 01/04/2020

|
Giá xăng có thể thấp hơn nhiều mức 12.000 đồng hiện nay nếu như không phải "cõng" gần 70% thuế, phí.