Loại vi khuẩn có thể giúp con người thở trên sao Hỏa

15:24 | 19/06/2018

|
Vi khuẩn lam hấp thụ CO2, thải ra oxy, cần rất ít ánh nắng để quang hợp nên tồn tại được ở nhiều môi trường khắc nghiệt.

VnExpress