Thanh tra tuyển sinh 2012:

Kỷ luật hiệu trưởng 6 trường đại học, cao đẳng

15:19 | 30/12/2012

|
(Petrotimes) - Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận Thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012.

Nhiều trường sẽ bị cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Cụ thể, có 6 hiệu trưởng bị kỷ luật và khiển trách và 22 trường ĐH, CĐ bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Từ ngày 5-25/11, Bộ GD-ĐT đã thanh tra 30 trường ĐH, CĐ trên cả nước (16 trường công lập, 14 trường ngoài công lập), có 6 hiệu trưởng bị kỷ luật và khiển trách và 22 trường ĐH, CĐ bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. Kết quả cụ thể như sau:

Về tiêu chí đội ngũ giảng viên có đến 18/30 không đạt, bao gồm: ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh, ĐH Chu Văn An, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, ĐH Văn Lang TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM…

Về tiêu chí diện tích sàn xây dựng, có 5 trường không đạt gồm: CĐ Thương mại, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Về việc xác định chỉ tiêu, có 5 trường đã xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh: CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, ĐH Công nghệ Đông Á, ĐH Chu Văn An, ĐH Cửu Long, ĐH Yersin Đà Lạt. Và 16 trường xác định chỉ tiêu cao hơn năng lực thực tế, riêng Trường ĐH Lương Thế Vinh không tuyển được sinh viên.

Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ Công thương xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM do không đạt tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn. Khiển trách hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường CĐ Thương mại, Trường ĐH Công nghiệp Việt – Hung, Trường CĐ Công thương do xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo;

Đồng thời, kiến nghị Bộ Y tế kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II; kiến nghị Bộ Tài chính kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT giao Thanh tra bộ xử phạt hành chính đối với các trường tuyển vượt chỉ tiêu từ 5% trở lên trong năm 2012 gồm: ĐH Quy Nhơn (5%), CĐ Công thương TP.HCM (6%), CĐ Thương mại (8%), ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (11,4%), ĐH Nội vụ (13%).

Bộ GD-ĐT cũng giao Vụ kế hoạch Tài chính có văn bản cảnh cáo các trường ngoài công lập vi phạm tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và gửi UBND các tỉnh (thành phố) liên quan theo dõi, hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng nếu tiếp tục tái vi phạm trong năm 2013 gồm: CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Chu Văn An và cảnh báo Trường ĐH Văn Lang vi phạm quy định xác định chỉ tiêu và tuyển vượt chỉ tiêu.

Trong năm 2013, Bộ GD-ĐT sẽ cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với những 17 trường: ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Văn Lang, CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, CĐ Công thương TP.HCM, CĐ Thương Mại, ĐH Công nghiệp Việt - Hung, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây Bắc, CĐ Kỹ thuật Y tế 2, ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh, ĐH Nội vụ, ĐH Chu Văn An, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Yersin Đà Lạt, CĐ Bách khoa Đà Nẵng.

Các trường: ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐH Cửu Long, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi sẽ chỉ được giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu trong năm 2013.

Khánh An