Thứ bảy 20/10/2018 19:46
kiem soat nhu cau phu tai co phai giai phap dam bao dien den nam 2030

Kiểm soát nhu cầu phụ tải: Có phải giải pháp đảm bảo điện đến năm 2030?

Trong khi nhu cầu điện tăng trưởng nhanh, nguồn cung bị hạn chế do nguồn năng lượng sơ cấp đã được khai thác hết, hoặc đang cạn kiệt.
|< < 1 2 3 > >|