Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng:

Không thể “khoán trắng” cho chủ đầu tư dòng tiền thu từ bán nhà

14:08 | 19/11/2019

|
Đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phớc (Nghệ An) đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định kiểm soát được dòng tiền thu từ người mua nhà, không thể “khoán trắng” cho chủ đầu tư như hiện nay.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng được xây dựng trên cơ sở tuân thủ 3 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, nhóm chính sách 1 và nhóm chính sách 2 tập trung vào cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Nhưng theo đại biểu Hồ Đức Phớc (Nghệ An), không chỉ chú ý tạo sự thông thoáng trong thực hiện các thủ tục liên quan đến công trình, dự án xây dựng, mà cần bảo đảm có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

khong the khoan trang cho chu dau tu dong tien thu tu ban nha
"Cần kiểm soát được dòng tiền thu từ người mua nhà" - đại biểu Hồ Đức Phớc nói

Để thực hiện yêu cầu này, đại biểu Hồ Đức Phớc cho rằng, bên cạnh 6 bộ quản lý chuyên ngành được quy định tại dự thảo Luật (xây dựng, công thương, nông nghiệp, công an, quốc phòng) cần nghiên cứu bổ sung quy định một số bộ, ngành khác. Bởi, các công trình, dự án về công nghệ trọng điểm ai quản lý, thẩm định được? Với các dự án về công nghệ thông tin, viễn thông, Bộ Xây dựng có thẩm định được không hay Bộ Thông tin và Truyền thông mới có đủ điều kiện về chuyên gia, chuyên môn để thẩm định? Với công trình bệnh viện, Bộ Xây dựng có thể biết tính năng, tác dụng của máy móc, thiết bị không? 

Bên cạnh bổ sung quản lý chuyên ngành, ĐB Hồ Đức Phớc cũng đề nghị, cần cân nhắc bổ sung vào Khoản 2, Điều 7 Luật hiện hành quy định nhà đầu tư thứ cấp được chủ đầu tư lựa chọn theo quy định của luật này. Bởi, việc lựa chọn, hoạt động của nhà đầu tư thứ cấp chịu ràng buộc bởi quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

“Cần quy định chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện, từ khi triển khai đến kết thúc dự án, thậm chí đến khi kết thúc vẫn phải bảo lưu, quản lý sử dụng. Quy định như dự thảo Luật sau này sẽ quy trách nhiệm khó”, đại biểu Hồ Đức Phớc nói.

Một nguyên nhân khác khiến đại biểu không đồng tình bổ sung quy định về nhà đầu tư thứ cấp trong dự án Luật này là do quản lý các khu đô thị đang có lỗ hổng. Đó là quy định hiện hành chưa điều chỉnh đối với việc chủ đầu tư sau khi huy động tiền của dân không kịp thời đóng tiền sử dụng đất, mà lấy để thực hiện dự án khác. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư kinh doanh thua lỗ sẽ không có nguồn lực để nộp tiền sử dụng đất còn nợ, khiến hàng trăm, hàng vạn khách hàng mua nhà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người dân tiến hành khởi kiện ra tòa sai phạm của chủ đầu tư thì cùng lắm là khiến họ bị đi tù, song hậu quả của việc làm sai trái này không khắc phục được.

Do vậy, bên cạnh không bổ sung quy định về nhà đầu tư thứ cấp, đại biểu Hồ Đức Phớc đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định kiểm soát được dòng tiền thu từ người mua nhà, không thể “khoán trắng” cho chủ đầu tư như hiện nay.

Đức Minh

khong the khoan trang cho chu dau tu dong tien thu tu ban nhaQuy trình "trái khoáy", HoREA kiến nghị sửa Luật Xây dựng
khong the khoan trang cho chu dau tu dong tien thu tu ban nhaChính phủ yêu cầu thay thế cán bộ nhũng nhiễu trong đầu tư xây dựng
khong the khoan trang cho chu dau tu dong tien thu tu ban nhaNghị định 59 về công tác quản lý đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/8