Thứ hai 27/05/2019 09:23

Khí xịt không màu - sáng kiến đánh dấu tội phạm

17:28 | 02/12/2018

|
Chất lỏng từ bình xịt như một "dạng chữ ký của cảnh sát" lên kẻ phạm tội, bám trên người chúng suốt nhiều tháng.
Loading...