Hôm nay (13/6): Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

08:07 | 13/06/2019

|
Tiếp tục ngày làm việc thứ 4 của tuần cuối Kỳ họp 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Cụ thể, buổi sáng, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Đây là Luật đầu tiên quy định những vấn đề liên quan đến quản lý các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công nhằm tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ để quản lý toàn bộ quá trình đầu tư công, từ chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch đầu tư công.

hom nay 136 quoc hoi bieu quyet thong qua luat dau tu cong sua doi
Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Luật đầu tư công, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả vốn đầu tư công và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, tăng cường phân cấp, phân nhiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phục vụ quá trình cơ cấu lại đầu tư công, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Luật đầu tư công (sửa đổi). Dự thảo Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo.

Ngày 28/5/2019, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đầu tư công (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn.

Cụ thể, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp và tạo sự chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; sửa đổi quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, đổi mới quy định quản lý nguồn vốn để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách.

Cùng với đó, Dự thảo đổi mới trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án; lập, thẩm định, phê duyệt và giao Kế hoạch, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phù hợp với từng loại nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công...

Sau khi có kết quả biểu quyết thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi), dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được các đại biểu thảo luận ở hội trường. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Phần thời gian của buổi chiều sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

M.L

hom nay 136 quoc hoi bieu quyet thong qua luat dau tu cong sua doiNhiều dự án giao thông đội vốn lớn
hom nay 136 quoc hoi bieu quyet thong qua luat dau tu cong sua doiQuốc hội quyết định giám sát tối cao về phòng chống xâm hại trẻ em trong năm 2020
hom nay 136 quoc hoi bieu quyet thong qua luat dau tu cong sua doiNhững hiện tượng “lệch chuẩn” văn hóa làm “nóng” nghị trường Quốc hội

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn