Hội Nhà báo Bình Phước lập chứng từ khống để "rút ruột" ngân sách

20:33 | 30/10/2014

|
Ngày 30/10, tin từ UBND tỉnh Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã hoàn thành việc “trả lại tiền” do chi sai và lập chứng từ khống để mua tài sản, trang thiết bị tại Hội Nhà báo tỉnh.

Trước đó, ngày 7/5, UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định về việc thu hồi số tiền hơn 214 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước đối với Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.

Nội dung Quyết định thể hiện, UBND tỉnh Bình Phước thu hồi số tiền hơn 214 triệu đồng từ Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước với lý do: “Trong các năm 2011, 2012, 2013, Hội Nhà báo đã thực hiện chi tiền sai nguyên tắc tài chính và lập chứng từ khống để mua tài sản trang bị tại Hội Nhà báo tỉnh”.

Ông Hoàng Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo có trách nhiệm phân công Bộ phận Tài vụ - Kế toán thu nộp toàn bộ số tiền này vào tài khoản của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước.

Hội Nhà báo Bình Phước “nuốt không trôi” hơn 214 triệu đồng

Quyết định của UBND tỉnh Bình Phước thu hồi số tiền sai phạm xảy ra tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.

 

Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố và trao Quyết định này cho Hội Nhà báo tỉnh để thực hiện. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài Chính, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thu hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Ngay sau khi Quyết định được ban hành, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã “trả lại” số tiền 214 triệu đồng về ngân sách nhà nước.

Phương Ngọc