Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

23:47 | 15/09/2023

|
(PetroTimes) - Ngày 15/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" 2018 - 2023. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 và các cấp Hội đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và lồng ghép các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, công tác tư tưởng vào các Hội nghị. Thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, tâm trang dư luận xã hội nói chung và không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là những sự kiện nhạy cảm, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự xã hội, các “điểm nóng”…; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình dư luận xã hội

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh hội nghị.

Chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự; đính chính các thông tin sai trái, cập nhật tình hoạt động, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những hạn chế trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm qua; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII trong thời gian tới.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trung tướng Khuất Việt Dũng kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã được trình bày trong dự thảo Báo cáo sơ kết, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, các cấp hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường vụ, Thường trực các cấp hội và cấp ủy địa phương; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân.

Chỉ đạo các cấp Hội, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB, chú trọng các sự kiện chính trị nhạy cảm, những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời, hiệu quả để giữ vững trận địa tư tưởng của nhân dân trên các địa bàn và toàn Hội. Theo dõi, nắm chắc tình hình thời sự chính trị-xã hội trong và ngoài nước, nhất là những vấn đề nhạy cảm, những thông tin xấu độc bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, hội viên và tuyên truyền vận động nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nội dung tập trung vào việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, giáo dục, rèn luyện hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết chống bệnh “công thần, kiêu ngạo” của CCB và những phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội...

Minh Châu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps