Học sinh có chứng nhận nghề được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT

07:06 | 09/05/2021

|
Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, học sinh có giấy chứng nhận nghề sẽ được cộng điểm khi xét tốt nghiệp THPT.
Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2021Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2021
Phương thức xét tuyển đại học, thi tốt nghiệp ổn định đến năm 2025Phương thức xét tuyển đại học, thi tốt nghiệp ổn định đến năm 2025
Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thiPhối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi
Học sinh có chứng nhận nghề được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT
Ảnh minh họa

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, học sinh giáo dục THPT hoặc học viên giáo dục thường xuyên tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp.

Cụ thể mức cộng điểm khuyến khích như sau: với giấy chứng nhận nghề loại giỏi, bằng trung cấp loại xuất sắc và giỏi, học sinh được cộng 2 điểm; giấy chứng nhận nghề loại khá, bằng trung cấp loại khá và trung bình khá cộng 1,5 điểm; loại trung bình cộng 1 điểm.

Ngoài ra, quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng quy định, nếu học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học trong thời gian học cấp THPT thì được cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, khi xét công nhận tốt nghiệp THPT, nếu học sinh, học viên đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích thì chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.

Phú Văn