Hà Nội lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông

09:29 | 17/02/2020

|
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố.    
ha noi thanh lap ban chi dao trien khai chuong trinh giao duc pho thongHà Nội: Danh sách 25 trường học có vốn đầu tư nước ngoài
ha noi thanh lap ban chi dao trien khai chuong trinh giao duc pho thongĐưa giáo dục Thủ đô hội nhập ở khu vực và thế giới
ha noi thanh lap ban chi dao trien khai chuong trinh giao duc pho thongNgành Giáo dục Thủ đô: Nhiều chuyển biến mạnh mẽ
ha noi thanh lap ban chi dao trien khai chuong trinh giao duc pho thong
(Ảnh minh họa)

Theo quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 10 thành viên, do ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm Phó Trưởng ban; Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ Thư ký để tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc UBND Thành phố ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015, của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 18/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác có liên quan.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của UBND Thành phố; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn toàn Thành phố; Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, báo cáo UBND Thành phố, Bộ GD&ĐT theo quy định.

Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Thành phố. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở GD&ĐT trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

N.H

 

loading...