Hà Nội: Công chức, viên chức, người lao động phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử

21:30 | 20/05/2023

|
(PetroTimes) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VnelD cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Công văn nêu rõ, để phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tư, tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội: Công chức, viên chức, người lao động phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thủ đô phải đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VnelD.

Trong đó, tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và công dân trên địa bàn phụ trách đầy đủ các nội dung của Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu về xuất, nhập cảnh; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Cùng với đó, chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong tháng 5/2023 để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; đồng thời vận động, tuyên truyền đến gia đình, người thân và bạn bè về các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VNelD để chủ động sắp xếp thời gian hợp lý sớm thực hiện việc đăng ký làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử.

Lưu ý, đối với tài khoản định danh mức 1, thực hiện trực tiếp đăng ký thông qua ứng dụng VNelD di động; đối với tài khoản định danh mức 2, đến cơ quan công an cấp huyện, cấp xã (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) và làm thủ tục đăng ký. Khi kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VNelD mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công.

UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Công an thành phố trong việc tra cứu thông tin công dân đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội nay không cư trú tại địa chỉ đăng ký thường trú đi không rõ địa chỉ và bổ sung các trường thông tin còn thiếu của nhân khẩu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phân công cán bộ, cử đầu mối phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện.

Minh Châu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps