Giáo sư phải giao tiếp được bằng tiếng Anh

13:50 | 06/01/2014

|
Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Theo văn bản này, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Cụ thể, GS, PGS phải đọc hiểu được các tài liệu chuyên môn viết bằng ngoại ngữ; viết được các bài báo chuyên môn bằng ngoại ngữ; trao đổi (nghe, nói) về chuyên môn bằng ngoại ngữ. 

Cũng trong văn bản này, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) còn giải thích cụ thể tiêu chuẩn giao tiếp được bằng tiếng Anh tức là diễn đạt được những điều muốn trình bày và hiểu được người khác nói.

PGS.TS Lê Anh Vinh hiện là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013

Việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được thực hiện hằng năm căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đã ban hành của Bộ GD-ĐT.

Đối tượng được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học đang làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên; và những người đang tham gia làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên theo hình thức hợp đồng thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học.

Đối tượng bị hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; bị tước bỏ công nhận chức danh GS, PGS gồm:

- Những người đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; những người đã được phong hoặc được công nhận chức danh GS, PGS trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành bị phát hiện và xác định là không đủ tiêu chuẩn quy định tại thời điểm được phong hoặc công nhận.

- Những người sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp hoặc đã bị thu hồi hoặc tước bằng tiến sĩ thuộc ngành chuyên môn của chức danh GS, PGS. 

- Những người đã bị kỷ luật buộc thôi việc và những người bị tòa án phạt tù giam hoặc án treo, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Nếu quy định mới này được thực hiện nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có không ít GS, PGS bị loại, bởi lẽ lâu nay, tình trạng GS, PGS "học giả" có bằng thật đang là một vấn đề nhức nhối.

Khánh An

 

loading...