-->

Giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

07:15 | 24/10/2020

|
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, Chính phủ thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Cameroon: Khi ngân sách nhà nước phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏCameroon: Khi ngân sách nhà nước phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ
Thu ngân sách Nhà nước giảm 11,5%Thu ngân sách Nhà nước giảm 11,5%
Xót cho ngân sách và thương cho dânXót cho ngân sách và thương cho dân

P.V

"
"
  • bidv-5-goi-dich-vu-free
  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.450 57.020
HCM 56.450 57.020
Đà Nẵng 56.450 57.020
Cập nhật: 22/06/2021 20:45

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.500 56.950
HCM 56.500 56.950
Đà Nẵng 56.500 56.950
Cập nhật: 22/06/2021 20:45

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.400 57.000
HCM 56.400 57.000
Đà Nẵng 56.400 57.000
Cập nhật: 22/06/2021 20:45

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.400 57.000
HCM 56.400 57.000
Đà Nẵng 56.400 57.000
Cập nhật: 22/06/2021 20:45

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.520 56.940
HCM 56.520 56.940
Đà Nẵng 56.520 56.940
Cập nhật: 22/06/2021 20:45

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.500 57.100
HCM 56.500 57.100
Đà Nẵng 56.500 57.100
Cập nhật: 22/06/2021 20:45
  • pvgas