Đánh giá tiềm năng điện mặt trời nổi trong các hồ thủy điện

Đánh giá tiềm năng điện mặt trời nổi trong các hồ thủy điện

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo quốc gia (NREL), Bộ Năng lượng Mỹ mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu hệ thống thủy điện - điện mặt trời nổi hỗn hợp (hybrid).