Thứ tư 15/08/2018 06:13
tgs cap nhat thong tin ve bo du lieu dia chan tai uc

TGS cập nhật thông tin về bộ dữ liệu địa chấn tại Úc

TGS thông báo đã hoàn thành việc mua lại từ Polarcus kết quả khảo sát 22.130 km2 địa chấn băng thông rộng 3D Capreolus tại hai phát hiện Phoenix South và Roc thuộc bể phụ Beagle
|< < 1 2 3 4 5 > >|