Thứ hai 17/06/2019 01:57
khai niem co ban ve tai nguyen dau khi tiep theo va het

Khái niệm cơ bản về tài nguyên dầu khí (Tiếp theo và hết)

Cho đến nay có nhiều lý thuyết giải thích việc hình thành dầu khí. Nhưng tựu trung có 2 thuyết chính là thuyết hữu cơ và thuyết vô cơ. 
|< < 1 2 3 > >|