Đại học tư thục, dân lập không được đào tạo ngành báo chí, xuất bản

10:21 | 20/03/2021

|
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không cho phép các trường đại học dân lập, tư thục mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản.
Danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyềnDanh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố chỉ tiêu tuyển sinhHọc viện Báo chí và Tuyên truyền công bố chỉ tiêu tuyển sinh
Cơ hội cho các thí sinh thích nghề báoCơ hội cho các thí sinh thích nghề báo
Đại học tư thục, dân lập không được đào tạo ngành báo chí, xuất bản
Ảnh minh họa

Ngày 19/3, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), trả lời đề nghị của một số trường đại học tư thục, dân lập về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí.

Bộ GD&ĐT trả lời: “Tại điểm 3 về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí xuất bản, trong chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17/10/1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản" nêu: "Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục" .

Căn cứ vào quy định trên, các trường đại học dân lập, tư thục không được mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản. Bộ GD&ĐT đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên.

Được biết, cả nước hiện có 9 trường đại học, học viện đào tạo ngành báo chí, tất cả đều là trường công lập gồm: Học viện Báo chí và tuyên truyền; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế); Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội; Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên); Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng); và Trường Đại học Vinh.

N.H