Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường: Ngành học đáp ứng yêu cầu thời 4.0

09:53 | 28/01/2020

|
Từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chính thức tuyển sinh ngành học mới: Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường - ngành học đầu tiên thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường đáp ứng yêu cầu của cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.    
cong nghe quan trac va giam sat tai nguyen moi truong nganh hoc dap ung yeu cau thoi 40
Sinh viên thực hành trong phòng thí nghiệm hiện đại của trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường từ lâu đã trở thành quy định bắt buộc đối với các nhà máy, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế… Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường với việc áp dụng hàng loạt các công nghệ hiện đại như: mạng lưới quan trắc tự động, quan trắc theo thời gian thực, công nghệ địa không gian (GIS, RS, GPS, UAV…), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big data)… sẽ góp phần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và liên tục về hiện trạng tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý và ra quyết định nhanh và chính xác.

Nắm bắt được nhu cầu cấp bách của xã hội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên mở ngành đào tạo mới, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2020-2021: Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường. Ngành học này phù hợp cho các bạn yêu thích và đam mê lĩnh vực công nghệ tài nguyên - môi trường. Theo học ngành này, sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành về xây dựng và phát triển công nghệ quan trắc và giám sát môi trường, công nghệ giám sát tài nguyên, thiên tai, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và phân tích cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Hoàn thành chương trình học sinh viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng đảm nhận các công việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, các bộ ban ngành liên quan, tổ chức phi chính phủ… Ngoài ra, có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cả nước. Bên cạnh đó, cơ hội học tập sau đại học ở trong nước và quốc tế luôn rộng mở.

N.H

cong nghe quan trac va giam sat tai nguyen moi truong nganh hoc dap ung yeu cau thoi 40Ra mắt Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống
cong nghe quan trac va giam sat tai nguyen moi truong nganh hoc dap ung yeu cau thoi 40Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế
cong nghe quan trac va giam sat tai nguyen moi truong nganh hoc dap ung yeu cau thoi 40Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
cong nghe quan trac va giam sat tai nguyen moi truong nganh hoc dap ung yeu cau thoi 40Phê duyệt 6 đề án thăm dò khoáng sản than