Công bố đường dây nóng kỳ thi THPT Quốc gia 2019

08:38 | 14/05/2019

|
Để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố số điện thoại trực thanh tra thi: 024.36231285; 0923.006757.    

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 1960/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi từ ngày 3/6 đến hết ngày 4/8/2019.

duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019
Thanh tra thi THPT (Ảnh minh họa)

Bộ cũng yêu cầu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng thời giúp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi.

Công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân theo quy định của pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm quy chế thi theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học (có kinh nghiệm thanh tra thi) đối với đoàn thanh tra của sở, của bộ; là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường.

Người tham gia thanh tra, kiểm tra thi cần nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự kỳ thi.

Người tham gia thanh tra, kiểm tra không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định cụ thể nội dung và phương pháp thanh tra, kiểm tra. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị thi; coi thi; chấm thi tự luận; xử lý các bài thi vi phạm quy chế thi và cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi trung học phổ thông quốc gia; phúc khảo bài thi tự luận; xét công nhận tốt nghiệp. Ban chỉ đạo thi các cấp thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các khâu của kỳ thi...

N.H

duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019Thi THPT quốc gia 2019: Có ngăn chặn được sửa điểm, chấm chặt - lỏng môn tự luận?
duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019Phối hợp với Bộ Công an phát hiện tiêu cực thi cử
duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019Những trường hợp được miễn thi THPT Quốc gia 2019
duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019Thi THPT quốc gia 2019: Mã hóa toàn bộ bài thi trắc nghiệm của thí sinh, ngăn chặn sửa điểm
duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019Thí sinh trong vụ gian lận thi cử vẫn được dự thi THPT Quốc gia 2019
duong day nong ky thi thpt quoc gia 2019Chính thức công bố chi tiết lịch thi THPT Quốc gia 2019