Còn 16 ngành nghề chưa có quy định điều kiện kinh doanh

11:00 | 20/08/2015

|
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), thì hiện tại vẫn còn 16 ngành, nghề chưa có quy định điều kiện kinh doanh.  
con 16 nganh nghe chua co quy dinh dieu kien kinh doanh
Danh sách những ngành, nghề chưa quy định điều kiện kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh vừa công bố báo cáo về điều kiện kinh doanh của 267 ngành, nghề có quy định tại Luật Đầu tư.

Trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh nhất với với 35 ngành, nghề cùng hơn 700 điều kiện kinh doanh.

Tiếp đó là lĩnh vực công thương với khoảng 28 ngành, nghề cùng khoảng 900 điều kiện kinh doanh. Đây cũng là những lĩnh vực lớn, bao quát và có ảnh hưởng rộng đến đời sống xã hội.

Theo báo cáo, thì trong 267 ngành, nghề thì đã có 251 ngành, nghề đã hoàn tất các quy định về điều kiện kinh doanh. Còn 16 ngành, nghề vẫn chưa có các quy định cụ thể. Nguyên nhân dẫn tới việc này là do một số ngành trước đây bị cấm kinh doanh hoặc là do cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước quản lý, nay được chuyển đổi thành ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh mới xuất hiện cũng được quy định bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, có một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại các Dự thảo Luật, Nghị định, được bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư 2014. Tuy nhiên đến nay, các Dự thảo Luật, Nghị định này chưa được ban hành.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định các điều kiện đầu tư kinh doanh bao gồm: 6 hiệp định, 72 luật, 8 pháp lệnh, 149 nghị định, 176 thông tư, 26 quyết định. Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên.

Như vậy, theo thống kê của Cục Quản lý kinh doanh thì hiện tại có 202 văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trái thẩm quyền. Cũng theo quy định của Luật Đầu tư thì các văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Đây là một thách thức không hề đơn giản chút nào đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành các văn bản phù hợp để thay thế các văn bản trái thẩm quyền trước đây.

Tú Cẩm

Năng lượng Mới

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp