Có gì đặc biệt trong Dự thảo chương trình môn học mới?

10:44 | 20/01/2018

|
Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) vừa chính thức công bố Dự thảo chương trình môn học mới và lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.  

Theo nội dung Dự thảo, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) bao gồm chương trình GDPT tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Cụ thể, chương trình GDPT tổng thể sẽ xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Chương trình môn học có 20 môn/hoạt động giáo dục, trong đó có những môn học bắt buộc xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12: Tiếng Việt/Ngữ Văn, Toán, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

co gi dac biet trong du thao chuong trinh mon hoc moi
Học sinh tiểu học tại Hà Nội

Một số môn học tích hợp mới như: lịch sử và địa lý (cấp THCS), khoa học (cấp tiểu học), khoa học tự nhiên (THCS), giáo dục kinh tế và pháp luật; một số môn học/hoạt động giáo dục lần đầu tiên được đưa vào chương trình dưới hình thức bắt buộc là hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tin học; hay môn học tự chọn ở cấp THPT như môn nghệ thuật…

Theo Ban Phát triển các chương trình môn học (thuộc Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT của Bộ GD&ĐT), chương trình GDPT mới có 4 đặc điểm khác biệt so với chương trình hiện hành.

Thứ nhất, đây là chương trình phát triển toàn diện phẩm chất năng lực của người học, nên trước hết những người làm chương trình phải phân giải được năng lực chuyên môn của từng môn học là cái gì để từ đó xác định mức độ học sinh cần đạt ở mỗi lớp, mỗi cấp học.

Thứ hai, tính phân hóa rõ rệt hơn so với chương trình hiện hành. Có thể nói sự phân hóa đã được thực hiện ngay từ tiểu học.

Thứ ba, tính tích hợp cao.

Thứ tư, tăng cường tính thiết thực, tính thực hành.

Về công tác thi cử, đánh giá, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã giao cho Trung tâm Đo lường và kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nghiên cứu và sớm trả lời cho Bộ về phương án đổi mới kiểm tra đánh giá. Dự kiến khi chương trình mới triển khai đến cấp trung học phổ thông thì sẽ có kiểm tra đánh giá theo cách mới.

Dự thảo các chương trình môn học đã được các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT và một số chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, giảng viên trường sư phạm, giáo viên cốt cán tiểu học, THCS, THPT đại diện cho đội ngũ giáo viên trên phạm vi cả nước góp ý.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp xã hội trong 60 ngày. Sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện các chương trình, tiếp tục thẩm định và ban hành chương trình; tập huấn cho các đối tượng khác nhau (giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở, người biên soạn thẩm định sách giáo khoa) về chương trình.

Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện biên soạn, thực nghiệm SGK theo lộ trình quy định tại Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội; thẩm định, phê duyệt SGK; tập huấn cho các đối tượng khác nhau về SGK và chỉ đạo triển khai chương trình GDPT mới theo lộ trình.

Chương trình dự kiến sẽ được bắt đầu triển khai trên cả nước từ năm học 2019-2020 với lớp 1 của bậc tiểu học, từ năm học 2020-2021 với lớp 6 của bậc THCS và từ năm học 2021-2022 với lớp 10 của bậc THPT.

Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn học được lựa chọn: nhóm Khoa học Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Xem Dự thảo chương trình môn học mới tại đây.

P.V

loading...