Chuyển đổi diện tích muối kém hiệu quả để làm du lịch

12:21 | 06/05/2017

|
(PetroTimes) - Huyện Cần Giờ, TP HCM sẽ chuyển đổi diện tích sản xuất muối kém hiệu quả, muối thủ công sang nuôi trồng thủy, hải sản và ngành nghề nông thôn gắn với phát triển du lịch.  

UBND TP HCM vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu sản xuất muối tại huyện Cần Giờ.

chuyen doi dien tich muoi kem hieu qua de lam du lich
Diêm dân thu hoạch muối ở Cần Giờ

Việc tái cơ cấu sản xuất muối tại huyện Cần Giờ để phù hợp với kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn duyệt. Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ và TP HCM.

Đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng muối, gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích người dân áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến muối nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 đã được duyệt.

chuyen doi dien tich muoi kem hieu qua de lam du lich
Ruộng muối ở Cần Giờ

UBND TP HCM giao huyện Cần Giờ hỗ trợ người dân cải tạo nâng cấp ô, ruộng nội đồng và chuẩn bị công tác vào vụ muối năm 2017; hỗ trợ người dân chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để chuyển nhanh sang sản xuất muối sạch kết tinh trên bạt…

Hiển Võ

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps