Chậu cây tự lấy nước tưới từ không khí

14:54 | 13/05/2020

|
Chậu cây Dewplanter do công ty Mỹ sản xuất có thể ngưng tụ hơi ẩm thành nước tưới, tối đa 300 ml mỗi ngày.