Bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

12:21 | 04/02/2021

|
(PetroTimes) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập. Trong đó có việc loại bỏ quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ của giáo viên.
Không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Dần chấm dứt tình trạng mua bằng bán điểmKhông yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Dần chấm dứt tình trạng mua bằng bán điểm
Trường đại học thứ 15 được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậcTrường đại học thứ 15 được tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc
Danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậcDanh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc

Những thông tư này được Bộ GD&ĐT ban hành dựa trên cơ sở sửa đổi, thay thế các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV, do Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ ban hành năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2021. Điểm đổi mới quan trọng của các thông tư đó là điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các hạng đối với giáo viên.

Theo đó, các yêu cầu về ngoại ngữ không còn quy định “cứng” là phải đảm bảo bậc 1 hay bậc 2, bậc 3, mà chuyển thành “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”. Yêu cầu về trình độ tin học không còn quy định đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, mà chuyển thành “có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ” của giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi những quy định này không có nghĩa là yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của giáo viên được xem nhẹ hay hạ thấp mà được nghiên cứu, điều chỉnh một cách hợp lý để bảo đảm quy định hiệu quả và thực chất hơn. Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo, đưa yêu cầu về trình độ ngoại ngữ vào chương trình đào tạo theo khung trình độ quốc gia và chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm.

N.H