Thứ tư 19/02/2020 01:34

Bộ Quốc phòng rà soát văn bằng ngôn ngữ Anh của ĐH Đông Đô, ĐH Thành Đô

08:22 | 17/09/2019

|
Bộ Quốc phòng yêu cầu các nghiên cứu sinh có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô và ĐH Thành Đô chuẩn bị bảo vệ luận án tạm thời dừng lại chờ kết luận thanh tra.    
bo quoc phong ra soat van bang ngon ngu anh cua dh dong do dh thanh do
Trường đại học Đông Đô, nơi đào tạo văn bằng 2 ngành tiếng Anh dù chưa được cấp phép

Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo sau ĐH về việc rà soát học viên đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh sử dụng bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường ĐH Đông Đô và trường ĐH Thành Đô cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc rà soát những học viên, nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường ĐH Đông Đô và trường ĐH Thành Đô cấp, Cục Nhà trường đề nghị các cơ sở đào tạo rà soát học viên đang đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường ĐH Thành Đô và trường ĐH Đông Đô cấp, báo cáo danh sách về Cục Nhà trường.

Đồng thời, hiện nay, Bộ GD&ĐT đang thanh tra công tác đào tạo và cấp bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) của trường ĐH Đông Đô và Thành Đô. Vì vậy, những nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp học viện có sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) của trường ĐH Đông Đô và trường ĐH Thành Đô cấp tạm thời dừng lại chờ kết quả thanh tra.

N.H

bo quoc phong ra soat van bang ngon ngu anh cua dh dong do dh thanh do

 

Trường ĐH Đông Đô cấp phát văn bằng không đúng quy định: Trách nhiệm của Bộ GD-ĐT là gì?
bo quoc phong ra soat van bang ngon ngu anh cua dh dong do dh thanh do

 

Bắt Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô
bo quoc phong ra soat van bang ngon ngu anh cua dh dong do dh thanh do

 

71 sinh viên Đại học Luật TP HCM có thể bị buộc thôi học

loading...