Bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân và Chủ tịch HĐTV VNPT

13:55 | 10/12/2021

|
(PetroTimes) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân và Chủ tịch HĐTV VNPT
Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Đỗ Văn Yên

Cụ thể, tại Quyết định 2059/QĐ-TTg ngày 7/12/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Chuẩn đô đốc Hải quân Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2, Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân và Chủ tịch HĐTV VNPT
Chủ tịch HĐTV VNPT Tô Dũng Thái

Tại Quyết định 2058/QĐ-TTg ngày 7/12/2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam./.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

P.V